آخرین وضعیت تسهیلات پرداختی طرح رونق تولید

آخرین اعداد و ارقام مربوط به تسهیلات اختصاص یافته به واحدهای تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی در طرح رونق تولید اعلام شد.
در آخرین آمار به دست آمده از میزان تسهیلات پرداخت شده به واحدهای کوچک و متوسط در طرح رونق تولید تا ۱۸ اسفندماه سال جاری میزان ۲۳ هزار و ۴۳۳ واحد کوچک و متوسط در بخش صنعت، معدن و کشاورزی مبلغی معادل ۱۶ میلیارد و میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند.
در طرح رونق تولید حدود ۵۹ هزار واحد تولیدی در بخش صنعت، معدن و کشاورزی (چه در بخش طرح‌های تولیدی و چه در بخش واحدهای در حال تولید) ثبت‌نام به عمل آورده‌اند و این در حالی است که ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری و ۱۲ هزار و ۴۰۰ طرح تولیدی نیز نیمه‌تمام هستند. در مورد ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در حال بهره‌برداری نیز ۱۶ هزار واحد مربوط به بخش صنعت و معدن و ۳۰ و ۵۰۰ واحد نیز مربوط به بخش جهاد کشاورزی بودند.
از ۲۳ هزار و ۴۳۳ واحد تولیدی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، ۱۱ هزار واحد در بخش صنعت و معدن و ۱۲ هزار و ۴۳۳ واحد نیز در بخش کشاورزی بوده‌اند این در حالی است که از واحدهای اخذکننده تسهیلات در طرح رونق تولید نیز در مجموع ۱۶ میلیارد و ۸ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده که ۱۲ هزار میلیارد تومان به واحدهای صنعتی و معدنی و ۴۰۰۰ میلیارد تومان نیز به واحدهای بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
میانگین تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نیز یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان در بخش صنعت و معدن بوده و این میانگین در بخش کشاورزی معادل ۳۰۸ میلیون تومان بوده است.
مهدی صالحی‌نیا - معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت - با اعلام این خبر افزود: در این طرح که از ابتدای سال تعریف شد تا واحدهای کوچک و متوسط افزایش تولید را در دستور کار قرار دهند، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی دخیل بوده و همکاری‌های مختلفی را انجام دادند تا دریافت تسهیلات و بازپرداخت بدهی‌های واحدهای تولیدی مدنظر قرار گیرد.

ایسنا