پرداخت تسهیلات رونق تولید به 24 هزار واحد تولیدی

در چهارچوب طرح رونق تولید به 24 هزار واحد تولیدی و صنعتی تسهیلات داده شد که با پرداخت این تسهیلات برای 45 هزار و 500 نفر شغل ایجاد شد.

رضا رحمانی قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور تولید  دربیست و هشتمین جلسه کارگروه ملی تسهیل و رفع منابع تولید با حضور اعضای کارگروه در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان آخرین جلسه سال 95 برگزار شد، گفت: در سال 95 در چهارچوب طرح رونق تولید به 24 هزار واحد تسهیلات داده شد که برای 45 هزار و 500 نفر شغل ایجاد شد.
وی با بیان اینکه 85 هزار واحد کوچک و متوسط صنعتی در کشور وجود دارد که متوسط اشتغال آنها 1 میلیون و 200 هزار نفر است افزود: با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها درصددیم تا شرایط استان‌های مختلف برابر و فاصله آنها کمتر شود.
رحمانی با اشاره به اینکه نوسازی 5 هزار بنگاه صنعتی با تسهیلاتی معادل 2 هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی 10 هزار میلیارد تومان همچنین سرمایه در گردش 10 هزار بنگاه با تسهیلات هزار میلیارد تومان و پیش‌بینی 10 هزار میلیارد تومان از اقدامات مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال آینده است تصریح کرد: تکمیل 5 هزار طرح نیمه تمام صنعتی با 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات و پیش بینی کل منابع 10 هزار میلیارد تومان، نوسازی 100 هزار واحد از صنوف تولیدی با صد میلیارد تومان و پیش‌بینی منابع 10 هزار میلیارد تومان و در نهایت نوسازی و تجهیز هزار فقره معادن با 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات و پیش بینی کل منابع 2 هزار میلیارد تومان و در مجموع 122 هزار بنگاه صنعتی و معدنی با پیش‌بینی کل منابع 42 هزار میلیارد تومان برنامه ریزی از مهم ترین اقدامات وزارتخانه برای رونق تولید در سال آینده است.
بر پایه این گزارش علی اشرف افخمی مدیر عامل بانک صنعت و معدن نیزدر این جلسه گفت: اشتغال ایجاد شده از سایه تسهیلات رونق تولید برای 45 هزار و 500 نفر در سال 95 حاکی از وجود امنیت در کشور بوده چرا که با هر شغل ایجادی می‌توان به ایجاد امنیت کشور امیدوار تر بود.
این گزارش می‌افزاید حسین ابویی مهریزی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: اقتصاد مقاومتی موجب هم‌افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و عزم ملی برای رفع هرگونه بیکاری و پویایی واحدهای صنعتی و معدنی شده است که در این میان از همکاری بانک ها نهایت تشکر می‌شود.
در پایان این جلسه از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به پاس خدمات اعضای کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید لوح تقدیر اعطا شد.


خبرگزاری صدا و سیما