درآمد مالی منطقه شین جیان چین در سال گذشته از 100 میلیارد یوان تجاوز کرد


بنابر گزارشی از نشست کاری - مالی منطقه خودمختار اویغور شین جیان، در سال 2011 میلادی توان و بازدهی اقتصادی این منطقه ارتقا یافته و درآمد مالی محلی برای اولین بار از 100 میلیارد یوان تجاوز کرده است که 70 درصد از درامدهای موجود صرف بهبود اوضاع زندگی مردم منطقه خواهد شد.
درنشست مالی منطقه شین جیان اعلام شد در سال 2011 میلادی، درآمد و هزینه های منطقه شین جیان در مقایسه با سال گذشته رکورد جدیدی از خود برجای گذاشته است که این مبلغ در مقایسه با سال گذشته 22 میلیارد یوان افزایش یافته و میزان آن برای اولین بار از 20 میلیارد یوان فراتر رفته است.

رادیو چینی