رشد اقتصادی چین برای سال 2012 میلادی 3/8 درصد پیش بینی شد


پكن - رشد اقتصاد چین برای سال 2012 میلادی نزدیك به 8 ممیز سه دهم درصد پیش بینی شد.
مطبوعات چاپ پكن روز چهارشنبه به نقل از بررسی های ' بانك دویچه' گزارش دادند، با كاهش سرمایه گذاری و صادرات چین اقتصاد این كشور در سال 2012 میلادی رشد آهسته تری خواهد داشت.
پیش بینی این بانك این است كه در نیمه دوم سال جاری میلادی وضعیت اقتصادی چین بهتر از نیمه اول باشد.
اقتصاد چین سال گذشته میلادی نیز 9 ممیز یك دهم درصد رشد كرد.
این نخستین بار از سال 2001 پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی است كه رشد آن تا زیر 9 درصد پیش بینی می شود.

خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30759378