رشد سرمایه گذاری غیر مالی چین در خارج از کشور

داده های منتشر شده وزارت بازرگانی چین در روز پنج شنبه شانزدهم اوت نشان می دهد که از ماه ژانویه تا ژوئیه سال جاری، چین به شکل مستقیم در 2 هزار و 407 شرکت از 117 کشور جهان سرمایه گذاری کرده و مبلغ سرمایه گذاری مستقیم غیر مالی چین در خارج از کشور به 42 میلیارد و 220 میلیون دلار می رسد که این رقم در مقایسه با ه