درباره ما رسالت و اهداف

رسالت و اهداف

رسالت و اهداف
اهداف و وظایف اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین :
1-جمع آوری اطلاعات سودمند در خصوص مسائل اقتصادی دو کشور
یکی از اقدامات دبیرخانه این اتاق آمار و اخبار روابط تجاری و اقتصادی می باشد و متقاضیان می توانند با ارسال درخواست کتبی و یا مراجعه به وب سایت این اتاق www.iccci.ir  به این موارد دسترسی پیدا نمایند.
2-مشارکت رویدادهای موثر اقتصادی دو کشور
الف- برپایی جلسات و سمینارها
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به طور دوره ای اقدام به برگزاری کنفرانسها، سمینارها و جلسات کمیسیونهای تخصصی با هدف ایجاد فرصتهای اقتصادی و طرح مسائل اعضاء می نماید. این جلسات عموما" یک هفته قبل از برگزاری بویسیله ایمیل و درج در وب سایت اتاق به اطلاع اعضاء می رسد.
ب- برپایی یا مشارکت در نمایشگاههای اختصاصی دو کشور
این اتاق پس از شناسایی ظرفیتهای  بازار هدف و بررسی امکان بهره برداری اعضاء از نمایشگاههای مناسب مراتب را توسط ایمیل و یا درج در وب سایت به اطلاع اعضاء می رساند.
ج- اعزام هیاتهای تجاری
اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین پس از شناسایی بازارهای هدف و یا امکان بهره برداری مناسب اعضاء و بعضا" بر اساس افزایش تقاضا از سوی اعضاء اقدام به برگزاری سمینارها در چین و ایران یا اعزام هیاتهای تجاری می نماید.
د-ملاقات با هیاتهای تجاری چینی و یا هنگ کنگی در داخل ایران
اینگونه ملاقاتها عموما" بر اساس زمینه فعالیت هیاتهای وارده تنظیم می گردد و دبیرخانه در این موارد اقدام به ارسال لیست و یا زمینه فعالیت هیات چینی یا هنگ کنگی به فعالین اقتصادی جهت حضور در نشستها می نماید.
3-کوشش در جهت ایجاد زمینه های شناخت طرفین
الف- دبیرخانه در این خصوص همه ساله اقدام به تهیه دایرکتوری جدید از شرکتهای چینی می نماید که لوح فشرده آن در دبیرخانه موجود می باشد و متقاضیان می توانند با ارائه کارت عضویت جهت دریافت لوح فشرده به اتاق مراجعه نمایند.
ب-صادرکنندگان ارجمند می توانند با ارسال رزومه و زمینه فعالیت شرکت خود امکان یافتن شریک تجاری را فراهم آورند لیکن لازم به توضیح است که تحقق این موضوع تا حدودی زمان بر می باشد.
ج-جهت کسب اطلاعات مربوط به نمایشگاههای چین نیز دبیرخانه همه ساله اقدام به تهیه لوح فشرده از نمایشگاههای مورد تائید وزارت بازرگانی چین می نماید، لیکن لازم به توضیح است که این لوح فشرده عموما" در ابتدای سال شمسی آماده است و متقاضیان می توانند با ارائه کارت عضویت جهت دریافت لوح فشرده به اتاق مراجعه نمایند.
4-فراهم آوردن امکانات جهت سرمایه گذاری مشترک دو کشور
کمیسیون سرمایه گذاری اتاق با همکاری سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران مساعی خود را جهت جذب سرمایه گذار خارجی بکار می بندد، ضمن اینکه این اتاق هدف اصلی خود را در سالجاری به سرمایه گذاری مشترک انتخاب نموده است.
کسانی که تمایل به جذب سرمایه گذار خارجی دارند پروژه های خود را می توانند به اتاق ارائه نمایند تا پیگیریهای بعدی معمول گردد.
5-راهکارهای حمایت سلامت روابط تجاری
الف- اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین جهت جلوگیری از ایجاد مشکلات بین تجار به اعضاء محترم توصیه می نماید که :
1-لزوما" با طرف چینی خود قرارداد معتبر داشته باشند به همین منظور فرم نمونه ای تهیه شده و در دبیرخانه اتاق موجود می باشد.
2-انتخاب شرکت بازرسی معتبر یا بازرسی کالا قبل از حمل توسط خریدار
3-انتخاب یک سازمان یا موسسه معتبر به عنوان داور که در صورت بروز هرگونه اختلاف هر دو طرف رای داور را بپذیرند.
4-توجه داشته باشید که پروفرما قرارداد نیست و می بایست حتماً قرارداد داشته باشید.
ب-کمیته داوری و مقررات اتاق به صورت هفتگی به اختلافات تجاری طرفین رسیدگی می نمایند لیکن توجه داشته باشید که این داوری اصولا" بصورت میانجیگری می باشد.
6-کمک به صدور روادید تجاری
الف-ویزای هنگ کنگ
متقاضاین ویزای هنگ کنگ همه روزه می توانند مدارک خود را به دبیرخانه اتاق تحویل نمایند. مدارک و فرمهای مورد نیاز در بخش خدمات وب سایت اتاق ایران و چین موجود می باشد.
توضیح اینکه ویزای هنگ کنگ حداقل 30 روز کاری به طول می انجامد و به هنگام تحویل ویزا آوردن اصل گذرنامه ضروری است.
ب-ویزای ایران
افرادی که قصد دعوت از شریک تجاری خود جهت ورود به ایران را دارند می بایست درخواست کتبی خود را به همراه مشخصات کامل طرف چینی ( نام، نام شرکت، سمت، آدرس و شماره تماس)، کپی گذرنامه طرف چینی، کپی کارت عضویت در اتاق ایران و چین، فیش بانکی به دبیرخانه اتاق ایران و چین ارسال نمایند.
توجه:مدارک ویزا از آژانسهای هواپیمایی به هیچ وجه دریافت نمی گردد.
7-مجامع عمومی
اتاق بازرگانی ایران و چین همه ساله جهت ارائه گزارش سالیانه اقدام به برگزاری مجمع عمومی می نماید. دعوت جهت حضور در مجمع عمومی مطابق آئین نامه نظارت اتاق ایران از طرق مقتضی صورت می پذیرد.
8-اخذ تسهیلات جهت اعضاء
در خصوص تسهیلات رفاهی اعضاء لطفا" به بخش خدمات رفاهی اعضاء وب سایت مراجعه نمائید.
9-عضویت:
عضویت هر عضو حقیقی یا حقوقی در اتاق یک ساله می باشد لیکن در زمان تمدید در صورت اعتبارکارت بازرگانی اتاق بازرگانی ایران امکان تمدید بصورت چند ساله نیز موجود می باشد.
لازم به ذکر است که در صورتی که به هر دلیلی کارت بازرگانی هر یک از اعضاء از اعتبار ساقط گردد، عضویت ایشان در اتاق ایران و چین باطل خواهد شد.
توجه:لطفا" توجه داشته باشید چنانچه از زمان تمدید عضویت هر یک از اعضاء یکسال بگذرد و هیچ اقدامی از سوی عضو اتاق صورت نپذیرد مجددا" می بایست ورودی را پرداخت نماید.
10-ارتباط مستمر و دوسویه اتاق و اعضاء:
اعضاء محترم در صورت نیاز به اطلاعات مشورتی و یا طرح مسائل و مشکلات تجاری خود می توانند موارد خود را کتبا" بوسیله نمابر و یا ایمیل به اتاق ارسال تا در اسرع وقت پاسخگویی مناسب توسط فرد مناسب از سوی هیات مدیره یا دبیرخانه صورت پذیرد.
اداره دبیرخانه اتاق بعهده دبیرکل می باشد و دبیرکل اتاق نیز جهت پاسخگویی حضوری و یا تلفنی جهت مسائل مربوط به اعضاء همه روزه در محل دبیرخانه اتاق حاضر می باشد.