نقش 20 درصدی اتاق مبادلات در تامین ارز با توجه به نیازهای ارزی کشور باید از ابتدای شکل گیری اتاق مبادلات ارزی 13میلیارد دلار ارز تخصیص می یافت اما تا کنون تنها 20درصد از این میزان نیاز تخصیص یافته است .


رییس کمیته واردات اتاق ایران با اشاره به نارضایتی تجار و تولید کنندگان از روند تخصیص ارز اتاق مبادلات ،گفت:با توجه به نیازهای ارزی کشور باید از ابتدای شکل گیری اتاق مبادلات ارزی 13میلیارد دلار ارز تخصیص می یافت اما تا کنون تنها 20درصد از این میزان نیاز تخصیص یافته است .

مجید رضا حریری در گفت وگو با پانا در پاسخ به این سوال که آیا تجار از روند تخصیص ارز از اتاق مبادلات ارزی رضایت دارند، خاطرنشان کرد: اختصاص ارز از اتاق ارزی چندان موفق نبوده است و به نظر می رسد روند کار به گونه ای است که بازار تقاضا به تاخیر می افتد و در عمل اقدامی برای ساماندهی و مدیریت تقاضای بازار ارز انجام نمی شود.

حریری عنوان کرد: باید به صورت هفتگی 1.2 میلیارد دلار و ماهانه 5میلیارددلار ارز برای واردات اختصاص یابد بنابراین تا کنون طی دو ماه و نیم فعالیت این اتاق باید 13میلیارد دلار ارز تخصیص می یافت اما تنها 20درصد از این میزان ارز از اتاق ارزی تخصیص یافته است .
وی اضافه کرد: نابسامانی بازار ارز و عدم ثبات در تصمیم گیری های واردات و صادرات موجب شده است تا حجم عمده ای از تجارت کاهش یابد.
رییس کمیته واردات اتاق ایران اظهارکرد: برخلاف آمارهایی که در مورد افزایش صادرات مطرح می‌شود کاهش رقم صادرات و واردات به کشور محسوس و قابل لمس است.
حریری خاطرنشان کرد:نشانه های این روند در بازار به طور ملموس درماههای آتی مشاهده خواهد شد اما بسیاری از تجار فعالیت خود را به حداقل رسانده اند.
وی عنوان کرد: فضا اقتصادی کشور با ریسک بالا مواجه شده و در این فضا افراد محافظه کار که پایبند تر به قانون هستند کمتر حضور دارند.