معاون گمرک خبر داد: راه‌ اندازی سامانه هوشمند ترانزیت در 10 گمرک


معاون گمرک از راه اندازی سامانه هوشمند ترانزیت در 10 گمرک مهم ترانزیتی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر علی‌مددی جهرمی با اعلام راه‌اندازی سامانه هوشمند ترانزیت در 10گمرک کشور، گفت: پیش‌بینی می‌شود که این سامانه به‌ تدریج در 25 گمرک مهم ترانزیتی کشور نیز اجرایی شود.
معاون حقوقی و نظارت گمرک، اظهار داشت: به‌ منظور تسریع و تسهیل در تشریفات گمرکی محموله‌های ترانزیتی، سامانه هوشمند ترانزیت در گمرکات شهیدرجایی (بندرعباس)، بازرگان، شهیدباهنر (بندرعباس)، بندرلنگه، بوشهر، خرمشهر، بندرامام خمینی(ره)، تهران، امیرآباد و چابهار راه‌اندازی شده و زمانبندی جهت عملیاتی شدن این سامانه در سایر گمرکات مهم اجرایی ظرف یک هفته از سوی دفتر نظارت بر ترانزیت به دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات گمرک اعلام خواهد شد.
جهرمی به جلسه‌ای که با حضور رئیس کل گمرک، مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیرکل دفتر نظارت بر ترانزیت و نمایندگان گمرکات مهم اجرایی و مجری پروژه سامانه هوشمند ترانزیت در ستاد مرکزی گمرک ایران تشکیل شد، اشاره کرد و افزود: رئیس کل گمرک در این جلسه بر ضرورت ایجاد سیستم واحد و جمع‌آوری سیستم‌های جزیره‌ای و پیاده‌سازی یک سیستم نوین برای همه گمرکات تاکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیکی در گمرک گفت: اسکن اسناد و سامانه‌های هوشمند ترانزیت و ورود و خروج کالا از جمله پروژه‌هایی هستند که نقش بسیار مهمی در نظارت بر عبور کالا و پیگیری اعلام وصول از گمرکات خروجی خواهند داشت و در صورت عملیاتی شدن سامانه هوشمند ترانزیت در 25 گمرک مهم ترانزیتی کشور، 95 درصد از عملیات عبور کالا تحت پوشش این سامانه قرار خواهد گرفت.
این مقام مسئول در گمرک با اشاره به برخی از تصمیمات این جلسه، اظهارداشت: آخرین نسخه اصلاح سامانه هوشمند ترانزیت که در گمرک شهیدرجایی عملیاتی شده به‌ عنوان نخستین نسخه این سامانه تلقی شده و تا 10روز آینده در گمرکات ترانزیتی فوق بروزرسانی خواهد شد.