افزایش سریع تجارت چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس

بنابر آمار وزارت بازرگانی چین، میزان تجارت چین با کشورهای حاشیه خلیج فارس از 68 میلیارد دلار در سال 2009 به 165 میلیارد و 300 میلیون دلار افزایش یافته که سالانه رشدی بیش از 30 درصد داشته و این کشورها به هشتمین شریک تجاری چین در جهان تبدیل شده اند.
طبق آمار، در سال 2013 میلادی، چین 99 میلیون و 120 هزار تن نفت خام از کشورهای خلیج فارس وارد کرده و این میزان 35 درصد کل واردات نفت چین را شامل شده است. این در حالی است که این کشورها به بازار مقاطعه کاری مهم چین تبدیل شده اند و در سال 2013، ارزش قراردادهای مقاطعه کاری چین در این کشورها 6 درصد از کل میزان مقاطعه کاری چین در خارج از کشور را در بر گرفته است. افزون بر این، سرمایه گذاری متقابل بین چین و کشورهای خلیج فارس نیز نیروی بالقوه زیادی داشته و تا پایان سال 2013، سرمایه گذاری مستقیم چین در این کشورها به 4 میلیارد دلار رسید.
به دنبال افزایش همکاری اقتصادی و تجاری بین چین و کشورهای خلیج فارس، همکاری خدماتی دو جانبه نیز رشد سریعی داشته است. اکنون بانک های چین 8 شعبه در این کشورها راه اندازی کرده و چهار بانک این کشورها نیز نمایندگی خود در چین را تاسیس کرده اند. همچنین دو طرف توافقنامه حمل و نقل هوایی غیر نظامی امضا کرده و تعداد پروازهای مستقیم بین دو طرف در هر هفته به بیش از 90 رسیده است.
تحلیلگران بر این باورند که در پی رکود بازار اروپا و آمریکا، کشورهای خلیج فارس به بازار تجاری مهم چین تبدیل شده اند. همکاری اقتصادی و تجاری دو طرف روز به روز گسترده تر شده است.

رادیو چینی