رشد 7.4 تولید ناخالص داخلی چین در سه ماه نخست سال جاری میلادی

اداره ملی آمار چین روز چهارشنبه شانزدهم آوریل اعلام کرد که میزان تولید ناخالص داخلی چین (GDP) در سه ماه نخست سال جاری میلادی 12 تریلیارد و 820 میلیارد یوان است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 7.4 درصد فزونی گرفته و میزان رشد در مقایسه با سه ماه پایان سال گذشته 0.3 درصد کاهش یافته است. شنگ لای یون، سخنگوی اداره ملی آمار چین در این باره عنوان کرد که توسعه اقتصادی چین در فصل نخست سال جاری باثبات بوده و چین برای تحقق توسعه درازمدت و پایدار اقتصادی اطمینان و توانایی دارد.
پیشتر نیز بسیاری از تحلیلگران درباره میزان رشد اقتصادی چین پیش بینی هایی کرده اند. طبق داده های اداره ملی آمار چین، میزان تولید ناخالص داخلی 12 تریلیارد و 820 میلیارد یوان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 7.4 درصد افزایش نشان داده است. این میزان از رشد متوسط 7.5 درصد در سال گذشته نیز پایین تر است. سخنگوی اداره ملی آمار چین در اشاره به علت کاهش رشد اقتصادی می گوید:
"اول اینکه محیط خارجی اقتصادی همچنان پیچیده و جدی است. به طوری که از آغاز سال جاری میلادی، آمریکا با رکود اقتصادی مواجه شد و در رشد اقتصادی چین تاثیر داشته است. افزون بر این، برخی کشورهای نوظهور اقتصادی تحت تاثیر برخی عوامل منفی، با فشارهایی برای رشد اقتصادی رو به رو شده اند. این امر در صادرات چین تاثیری منفی برجای گذاشته است. دوم آنکه اقتصاد چین در زمانی تلفیق از سه مرحله تغییر رشد اقتصادی، تنظیم ساختار و اجرای سیاست تحریک اقتصادی قرار داشته و رشد اقتصادی تحت تاثیر آنها قرار گرفته است. سوم آنکه سیاست کنترل مبتکرانه اقتصادی از سوی دولت نیز در رشد اقتصادی تاثیر داشته است. به طوری که از آغاز سال جاری، دولت های سطوح مختلف چین به خذف برخی کارخانه های قدیمی و کم بازده پرداخته و به تقویت حفاظت از محیط زیست پرداخته اند."
طبق داده های منتشر شده، ارزش افزوده صنعتی چین در ماه مارس نیز در مقایسه با ماه قبل 8.8 درصد کاهش یافت و به پایین ترین سطح پس از ماه آوریل سال 2009 رسید. این عامل نیز در کاهش رشد تولید ناخالص داخلی نقش داشته است. افزون بر این، در سه ماه نخست سال جاری، بیش از 3 میلیون شغل جدید ایجاد شده و درآمد قابل استفاده شهروندان 8.6 درصد بیشتر شد.
پیشتر مقامات دولت چین اعلام کرده بود که درصورتی که رشد اقتصادی شاهد نوسانات شدیید نبوده و میزان اشتغال به کار تضمین می شود، کاهش رشد اقتصادی قابل پذیرش است. شنگ لای یون در اشاره به کاهش تولید ناخالص داخلی به 7.4 درصد گفت: با آنکه میزان رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست تا اندازه ای کاهش یافته، اما با توجه به شاخص های اشتغالزایی، درآمد مردم و قیمت کالاها، کاهش در سطح منطقی قرار دارد.
این مقام چینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چهار نکته مثبت و قابل ملاحظه رشد اقتصادی در این مدت گفت: ساختار صنایع به طور مستمر بهبود یافته، رابطه بین سرمایه گذاری و مصرف منطقی تر شده و ساختار توزیع درآمد بهبود یافته و کیفیت و کارآیی گردش اقتصادی ارتقا یافته است.
شنگ لای یون تاکید کرد که اقتصاد چین وارد مرحله ای جدید شده و باید با نظریه و دیدگاه جدید تحولات و تغییر ساختار اقتصادی را مد نظر گرفت. وی می افزاید:
"کاهش میزان رشد اقتصادی بازتاب عینی تغییر ساختار اقتصادی چین است. افزون بر این، کاهش مبتکرانه رشد اقتصادی در مرحله ای جدید برای تنظیم ساختار اقتصادی مساعد است. شایان ذکر است که میزان رشد اقتصادی از 7 درصد تا 8 درصد میزان پایینی نیست. طبق این میزان رشد اقتصادی، ثروت های ایجاد شده در هر سال گسترش قابل ملاحظه ای داشته است."
سخنگوی اداره ملی آمار چین در نشست خبری نیز عنوان کرد که با توجه به پیچیدگی و تغییرات محیط خارجی، رشد اقتصادی تا اندازه ای با فشارهایی رو به رو شده است. با این حال، با توجه به تسریع روند شهری شدن و صنعتی شدن و گسترش اصلاحات و درهای باز، چین در توسعه اقتصادی همچنان نیروهای بالقوه زیادی داشته است.

رادیو چینی