وزارت بازرگانی چین: حجم واقعی صادرات و واردات چین بهتر از آمار است

حجم صادرات و واردات چین در سه ماه اول سال 2014 نسبت به دور مشابه آن در سال گذشته کاهش یافته است. شن دن یان، سخنگوی مطبوعاتی وزارت بازرگانی چین روز پنجشنبه، 17 آوریل در کنفرانس خبری در پکن گفت حجم واقعی صادرات و واردات از آمار بهتر است.
طبق آمار اداره کل گمرک چین، حجم صادرات و واردات چین در سه ماه اول سال جاری 5900 میلیارد یوان بود که 3.7 در صد در مقایسه با دور مشابه سال گذشته کاهش یافته است.
این سخنگو تاکید کرد: حدود نیمی از استان های چین در سه ماه اول سال جاری رشد داشته اند و چین به تحقق هدف صادرات و واردات امسال اطمینان دارد.

رادیو چینی