معاون وزیر صنعت،معدن و تجارت اعلام کرد: ایجاد مشكل واحدهای تولیدی و صنایع به علت كمبود نقدینگی

انتظار می رود شهرداری ها درصد قابل توجهی از سهم خود از مالیات دریافتی از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی را برای امور و فعالیت های زیربنایی و نگهداری واحدها اختصاص دهند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران گفت: دریافت هشت درصدی مالیات بر ارزش افزوده، فشار زیادی به صنایع کوچک و واحدهای تولیدی مستقردرشهرکها ونواحی صنعتی وارد می کند.
به گزارش ایلنا و به نقل از شاتا؛سید محمد علی سید ابریشمی در مراسم افتتاح مرکز خدمات کسب و کار و شهرک فن آوری استان همدان افزود: انتظار می رود شهرداری ها درصد قابل توجهی از سهم خود از مالیات دریافتی از واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی را برای امور و فعالیت های زیربنایی و نگهداری واحدها اختصاص دهند.
وی تصریح كرد: درحال حاضر 92 درصد صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل داده، که 42 درصد اشتغال را در کشور بوجود آورده است و همچنین 24درصد سرمایه گذاری کشور را شامل می شود.
معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت، یکی از مشکلات صنایع کوچک را کمبود نقدینگی ذكركرد و گفت: مسئله کمبود نقدینگی در سال های اخیر واحدهای تولیدی و صنایع را دچار مشکل کرده است وبانک مرکزی باید در جهت رفع این مشکل تمهیداتی در نظر بگیرد.
سید ابریشمی در ادامه اظهار كرد: واردات بی رویه کالا در سال های اخیر و کمبود نقدینگی بازار، رقابت را برای واحد های تولیدی و صنایع کوچک کشور با بازارهای خارجی سخت کرده است.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا توجه ویژه ای به این بخش داشته باشند چرا كه اخیراً لایحه ای در راستای حمایت از صنایع کوچک و تولید کنندگان به مجلس تقدیم شده است که امیدواریم نمایندگان آن را به تصویب برسانند.
سید ابریشمی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه واحدهای صنعتی که با سرمایه و امکانات محدودی ایجاد می شوند نیاز به کمک و پشتیبانی های فکری، فنی، بازاریابی و توسعه ای دارند، خاطر نشان کرد: این رسالت و وظیفه به شهرک های فناوری و مراکز خدمات کسب و کار سپرده شده است.
معاون وزیر صنعت و معدن با تاکید براینکه باید در این مراکز ازافراد متخصص، خبره و دانشگاهی که دانش خود را در اختیار واحدهای کوچک صنعتی قرار می دهند، به کار گرفته شود، افزود: با این تفکر، بینش و نگرش اقدام به توسعه شهرکهای فناوری و مراکز فناوری و خدمات کسب و کار در تمام نقاط کشور کردیم.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: در صورتی که به مراکز فناوری و خدمات کسب و کار به عنوان ساختمان نگاه نشود و به عنوان مرکز علمی، تحقیقی و کاربردی با بهره گیری از کارآفرینان به منظور استفاده بهینه از نظرات و ایده های آنان، نگریسته شود واحدهای صنعتی کوچک،می توانند رشد بیشتری داشته باشند.