معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد

برنامه دولت برای کاهش اتکا به درآمد نفت/ به استقبال بخش خصوصی برویم
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برنامه این وزارتخانه در زمینه ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد تلقی می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی گلمکانی گفت: مدیران برای توسعه اقتصادی استان ها و ایجاد اشتغال باید به استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی بروند.
معاون وزیر اقتصاد افزود: مدیران به جای اینکه منتظر حضور بخش خصوصی باشند، باید به استقبال آنها رفته و حتی مشکلات آنان را رصد و رفع کنند.
وی تاکید کرد: با وجود بالا بودن توان بخش خصوصی، تاکنون از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نشده؛ این در حالی است که راهی به جز حمایت از بخش خصوصی وجود ندارد.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با ذکر محورهای هفتگانه، برنامه ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: اولویت نخست این وزارتخانه استفاده از توان سرمایه گذاران داخلی و سپس فعالان اقتصادی خارجی است.
معاون وزیر اقتصاد با تشریح اهداف این وزارتخانه برای ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه گفت: تعمیم مالی پایدار و کاهش اتکا به درآمد نفتی از برنامه های اصلی این وزارتخانه است که تمامی معاونت ها برنامه هایی برای تحقق این هدف در دستور کار دارند.
صادقی گلمکانی افزود: به منظور بهره مندی تمامی این نهادها از آمار و اطلاعات منسجم برای مدیریت اقتصادی کشور، اقداماتی برای ایجاد یکپارچگی در سامانه اطلاعاتی و مدیریتی نهادهای زیر مجموعه این وزارتخانه صورت گرفت.
وی خاطرنشان کرد: برای توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، نیروی انسانی نقش بسیار برجسته و حائز اهمیتی دارد، بر همین مبنا بازمهندسی نیروی انسانی در دستور کار این وزارتخانه است.
معاون وزارت اقتصاد ارتقا هم افزایی درون و برون سازمانی به منظور استفاده بهینه از امکانات یکدیگر، افزایش شفافیت سلامت و انضباط مالی توسط ذی حسابان را از دیگر برنامه های محوری وزارت امور اقتصاد و دارایی ذکر کرد.
برنامه دولت برای کاهش اتکا به درآمد نفت/ به استقبال بخش خصوصی برویممعاون وزیر اقتصاد با تاکید بر برنامه این وزارتخانه در زمینه ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه گفت: کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، از دیگر برنامه های وزارت اقتصاد تلقی می شود.به گزارش خبرگزاری مهر، احمد صادقی گلمکانی گفت: مدیران برای توسعه اقتصادی استان ها و ایجاد اشتغال باید به استقبال سرمایه گذاران بخش خصوصی بروند.معاون وزیر اقتصاد افزود: مدیران به جای اینکه منتظر حضور بخش خصوصی باشند، باید به استقبال آنها رفته و حتی مشکلات آنان را رصد و رفع کنند.وی تاکید کرد: با وجود بالا بودن توان بخش خصوصی، تاکنون از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده نشده؛ این در حالی است که راهی به جز حمایت از بخش خصوصی وجود ندارد.این مقام مسئول در وزارت اقتصاد با ذکر محورهای هفتگانه، برنامه ها و اقدامات راهبردی وزارت امور اقتصاد و دارایی بیان داشت: اولویت نخست این وزارتخانه استفاده از توان سرمایه گذاران داخلی و سپس فعالان اقتصادی خارجی است.معاون وزیر اقتصاد با تشریح اهداف این وزارتخانه برای ثروت آفرینی و افزایش درآمد سرانه گفت: تعمیم مالی پایدار و کاهش اتکا به درآمد نفتی از برنامه های اصلی این وزارتخانه است که تمامی معاونت ها برنامه هایی برای تحقق این هدف در دستور کار دارند.صادقی گلمکانی افزود: به منظور بهره مندی تمامی این نهادها از آمار و اطلاعات منسجم برای مدیریت اقتصادی کشور، اقداماتی برای ایجاد یکپارچگی در سامانه اطلاعاتی و مدیریتی نهادهای زیر مجموعه این وزارتخانه صورت گرفت.وی خاطرنشان کرد: برای توسعه هدفمند سرمایه انسانی و سازمانی، نیروی انسانی نقش بسیار برجسته و حائز اهمیتی دارد، بر همین مبنا بازمهندسی نیروی انسانی در دستور کار این وزارتخانه است.معاون وزارت اقتصاد ارتقا هم افزایی درون و برون سازمانی به منظور استفاده بهینه از امکانات یکدیگر، افزایش شفافیت سلامت و انضباط مالی توسط ذی حسابان را از دیگر برنامه های محوری وزارت امور اقتصاد و دارایی ذکر کرد.