عسگر اولادی در گفت‌وگو با تسنیم

فقط اخباری از توافق ایران با چین برسر فاینانس شنیده‌ام/جزئیات را از سیف بپرسید
خبرگزاری تسنیم: رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه بنده خبر توافق ایران و چین برسر فاینانس را شنیده ام ولی از جزئیات توافق بانک مرکزی با طرف چینی اطلاعی ندارم، افزود: آقای سیف باید در این خصوص توضیحات کامل را اعلام کنند.
اسدالله عسگراولادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین اخبار گشایش فاینانس چین که چند ماهی است با مشکلاتی همراه شده است، اظهار داشت: اخیرا یک هیأت ویژه از بانک مرکزی به سرپرستی رئیس کل بانک مرکزی به چین سفر کرده بودند و توافقاتی در این سفر به وجود آمده است.
وی با اشاره به اینکه بنده از جزئیات توافق بانک مرکزی با طرف چینی اطلاعی ندارم، افزود: آقای سیف باید در این خصوص توضیحات کاملی را از سفر خود به چین اعلام کند.
عسگر اولادی اضافه کرد: بنده به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و چین فقط خبر توافق‌ها را شنیده ام و هنوز اطلاعی از چند و چون آن ندارم.
به گزارش تسنیم، عسگراولادی پیش از این با اعلام خبر سفر هیات ویژه از بانک مرکزی به چین  گفته بود: ایران از چین 18 میلیارد یورو معادل 22 میلیارد دلار طلب دارد که قرار بر این شد دو برابر این مبلغ، یعنی 44 میلیارد دلار، برای فاینانس پروژه‌های ایرانی اختصاص یابد؛ ضمن اینکه 15 تا 20 درصد از این مبلغ باید به‌صورت ریالی از سوی بانک مرکزی ایران تامین شود.
به اعتقاد وی، در حال حاضر این فاینانس‌ها گشایش نیافته و اگر این فاینانس‌ها عملیاتی شود، تبادلات تجاری فعلی ایران با چین که هم اکنون 44 میلیارد دلار است، در سال جاری (با 10 درصد افزایش) از مرز 50 میلیارد دلار می‌گذرد. البته  تاکنون بهانه بانک مرکزی این بود که پروژه‌های کافی برای گشایش فاینانس وجود ندارد؛ در حالی که هم اکنون 80 پروژه تعریف شده برای استفاده از این فاینانس وجود دارد.
فقط اخباری از توافق ایران با چین برسر فاینانس شنیده‌ام/جزئیات را از سیف بپرسید خبرگزاری تسنیم: رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به اینکه بنده خبر توافق ایران و چین برسر فاینانس را شنیده ام ولی از جزئیات توافق بانک مرکزی با طرف چینی اطلاعی ندارم، افزود: آقای سیف باید در این خصوص توضیحات کامل را اعلام کنند. اسدالله عسگراولادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره آخرین اخبار گشایش فاینانس چین که چند ماهی است با مشکلاتی همراه شده است، اظهار داشت: اخیرا یک هیأت ویژه از بانک مرکزی به سرپرستی رئیس کل بانک مرکزی به چین سفر کرده بودند و توافقاتی در این سفر به وجود آمده است.وی با اشاره به اینکه بنده از جزئیات توافق بانک مرکزی با طرف چینی اطلاعی ندارم، افزود: آقای سیف باید در این خصوص توضیحات کاملی را از سفر خود به چین اعلام کند.عسگر اولادی اضافه کرد: بنده به عنوان رئیس اتاق مشترک ایران و چین فقط خبر توافق‌ها را شنیده ام و هنوز اطلاعی از چند و چون آن ندارم.به گزارش تسنیم، عسگراولادی پیش از این با اعلام خبر سفر هیات ویژه از بانک مرکزی به چین  گفته بود: ایران از چین 18 میلیارد یورو معادل 22 میلیارد دلار طلب دارد که قرار بر این شد دو برابر این مبلغ، یعنی 44 میلیارد دلار، برای فاینانس پروژه‌های ایرانی اختصاص یابد؛ ضمن اینکه 15 تا 20 درصد از این مبلغ باید به‌صورت ریالی از سوی بانک مرکزی ایران تامین شود.به اعتقاد وی، در حال حاضر این فاینانس‌ها گشایش نیافته و اگر این فاینانس‌ها عملیاتی شود، تبادلات تجاری فعلی ایران با چین که هم اکنون 44 میلیارد دلار است، در سال جاری (با 10 درصد افزایش) از مرز 50 میلیارد دلار می‌گذرد. البته  تاکنون بهانه بانک مرکزی این بود که پروژه‌های کافی برای گشایش فاینانس وجود ندارد؛ در حالی که هم اکنون 80 پروژه تعریف شده برای استفاده از این فاینانس وجود دارد.