تدبیر و امید برای تولید و اشتغال سهم 38.8 درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی پارسال

سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در پایان سال 1395 نزدیک به 38.8 درصد بود که نشانگر میزان تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور بوده است.

بررسی وضعیت اقتصادی کشور در زمان استقرار دولت یازدهم و بیان مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت در آن زمان می‌تواند تصویر روشنی از نتایج عملکرد ساختار مدیریتی، اقتصادی و سیاسی کشور را در زمان آغاز کار دولت ارایه دهد.
در آن شرایط تشدید تحریم‌های بین المللی، نوسان و جهش شدید نرخ ارز، سوء مدیریت و وجود بحران‌های اقتصادی بین‌المللی در کنار عوامل دیگر موجب افت شاخص‌های کلان اقتصادی بویژه ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی شده بود.

** صنعت؛ از رشد منفی سال 1391 تا رشد مثبت 6.5 درصدی در پایان سال 1395
بر اساس آمار، نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1391 نزدیک به منفی 10.5 درصد بود و در پایان سال 1395 به مثبت 6.5 درصد رسید.
نرخ رشد فصلی بخش صنعت از فصل چهارم سال 1394 روند مثبت و رو به رشدی را آغاز کرد، به طوری که در فصل چهارم سال 1395 این نرخ به 12.1 رسید و با توجه به برآوردهای صورت گرفته پیش‌بینی می‌شود در فصل نخست سال 1396 نیز این روند رو به رشد کماکان ادامه یافته باشد.
همچنین نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1391 نزدیک به منفی 4.5 درصد بود که در پایان سال 1395 به مثبت 6.5 درصد بهبود یافت.
با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران، بخش صنعت کشور در سال 1392 با رشد منفی 9 درصد یکی از پایین ‌ترین رشدهای خود را در سال‌های اخیر بر اساس قیمت ثابت سال 1390 تجربه کرد.
تاثیر رشد منفی سال های 1391 و 1392 به گونه ای بود که پس از گذشت چهارسال و با رشدهای به نسبت مناسبی که در سال های 1393 و 1395 به ترتیب با 13.3 درصد و 6.5 درصد در بخش صنعت رخ داد، این بخش توانست دوباره اندازه بازار خود را در پایان سال 1395 به سطح سال 1390 بازگرداند.
تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال‌های اخیر با توجه به تاثیرپذیری بسیار از عوامل بیرونی همچون تحریم‌های بین‌المللی با روندی متفاوت از سال‌های پیشین روبرو بوده است.
رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390 برای بخش صنعت در سال 1391 منفی 4.1 بود که در سال 1395 این رقم به 6.9 درصد افزایش یافت.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد تا تیرماه 1396 بر مبنای سال پایه 1376 منتشر می‌شد که در مردادماه سال 1396 سال پایه از 1376 به 1390 تغییر پیدا کرد.

** افزایش سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی
همچنین سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش به قیمت ثابت سال 1376 که در سال 1391 نزدیک به 18.9 درصد بود در سال 1395 به 19.5 درصد رسید.
بررسی دیگر عامل های تاثیرگذار بر ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی نشان می‌دهد نرخ منفی رشد بازرگانی (عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران) به قیمت ثابت سال 1376 نیز که در سال 1391 رقم منفی 4.5 درصد بود، در پایان سال 1395 به رقم مثبت 4.5 درصد رسید.
این نرخ به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1391 معادل منفی 2.5 درصد بود که در سال 1395 با همین قیمت ثابت به نرخ مثبت 5.1 درصد بهبود و افزایش یافت.
همچنین رشد محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) نیز دیگر عاملی است که با آن نرخ رشد اقتصادی را محاسبه و تحلیل می‌کنند.
نرخ رشد این بخش نیز به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1391 منفی پنج درصد بود که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در پایان سال 1395 به مثبت 8.3 رسید.

** روند مثبت رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390
محاسبه رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 روند صعودی را نشان می‌دهد. این نرخ که در سال 1391 منفی 7.4 بود در دولت یازدهم روندی صعودی گرفت و در سال 1395 به رشد مثبت 11.1 افزایش پیدا کرد.
از سوی دیگر نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت (به قیمت بازار) نیز که به قیمت قیمت ثابت سال 1376 منفی 2.7 درصد بود، در سال 1395 به مثبت 6.3 بهبود یافت و این شاخص با قیمت ثابت سال 1390 نیز از منفی چهار دهم در سال 1391 به مثبت 6.4 در سال 1395 رسید.

** روند مثبت رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی
رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390 برای بخش معدن (بجز نفت و گاز) در سال 1391 نزدیک به 1.4 بود.
این شاخص در سال 1395 به 2.1 رسید.
همچنین رشد تولید ناخالص داخلی بخش بازرگانی از منفی 8.2 در همین بازه زمانی به مثبت 6.2 افزایش پیدا کرد.

** سهم 38.8 درصدی بخش صنعت، معدن و تجارت از تولید ناخالص داخلی در سال 1395
بررسی سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی نشانگر میزان تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور بوده و روند تغییرات آن در سال‌های اخیر می تواند گویای تاثیر پذیری این بخش از رویدادها و عوامل داخلی و بین‌المللی بر تولید و تجارت محسوب شود.
سهم بخش صنعت، معدن وتجارت از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1376 در پایان سال 1395 نزدیک به 38.8 درصد بود. این سهم به قیمت ثابت سال 1390 در پایان سال 1395 رقمی در حدود 29.9 درصد شد.
همچنین سهم بخش صنعت، معدن وتجارت از تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390، در سال 1395 معادل 23.3 درصد شد.
بر پایه این گزارش، هر چند تا رسیدن به سطح ایده ‌آل در شاخص‌های این بخش فاصله وجود دارد اما هیچ کس نمی‌تواند رشد چشمگیر شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت در چهار سال گذشته را منکر شود؛ شاخص‌هایی که برخی از آنها رکوردی در دوران انقلاب اسلامی برای جهش و تحقق اهداف آتی نظام اسلامی است.


ایرنا