مرکز آمار اعلام کرد: رشد اقتصادی سه ماهه،۷ درصد بدون نفت،‌ ۶.۵ درصد با نفت


بر اساس اعلام مرکز امار ایران، در سه ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی بدون نفت، ۶.۵ درصد و رشد اقتصادی همراه با نفت ۷ درصد بوده است.

محصول ناخالص داخلی به قيمت ثابت سال 1390در سه ماهه نخست سال 1396 به رقم 1836427 ميليارد ريال با نفت و 1456693 ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، این درحالی است که رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت 1723857 ميليارد ريال و بدون نفت 1361005 ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 6.5 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 7 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال جاری دارد.
نتايج مذكور حاكی از آن است كه در سه ماهه نخست سال جاری رشته فعاليت‌های گروه كشاورزی 3.1 ، گروه صنعت (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبيعی، ساير معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 4.9 و گروه خدمات 8.3 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.
محاسبات فصلی در مركز آمار ايران در قالب 15 بخش اصلی متشكل از 42 رشته فعاليت انجام می شود كه بر اين اساس گروه كشاورزی شامل زير بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهيگيری، گروه صنعت شامل زير بخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبيعی، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعی و ساختمان است، و گروه خدمات شامل زير بخش‌های عمده‌فروشی و خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گری های مالی، مستغلات، امور عمومی، آموزش، بهداشت و مددكاری و ساير خدمات است.
لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلی در زمينه حساب‌های ملی فصلی مركز آمار ايران بر مبنای سال پايه 1390، از طريق درگاه ملی آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماری،حساب‌های ملی، جداول آماری، حساب‌های ملی فصلی، قابل دسترسی است.

باشگاه خبرنگاران جوان