رشد 2/1 درصدی شاخص بهای مصرف کننده (CPI)در چین

شاخص بهای مصرف کننده در چین در ماه جولای نسبت به سال گذشته 2/1 درصد افزایش یافت که پیش بینی میشد این رقم 1/9 درصد باشد ؛ با این حال زیر 3 درصد است.

در مقیاس ماهانه این شاخص رشد 0/3 درصدی را تجربه کرد.

منبع : شینهوآ