آغاز به کار راه آهن سریع السیر گوانگجو – شنزن – هنگ کنگ

راه آهن سریع السیر گوانگجو – شنزن – هنگ کنگ 23 سپتامبر 2018 رسماً فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

فروش بلیت های این قطار از هفته بعد آغاز خواهد شد.

در روز نخست 190 سفر در هنگ کنگ صورت خواهد گرفت و برنامه ریزی سفرها در مرحله مقدماتی به تعداد مسافران بستگی دارد که حداکثر تعداد سفرهای روزانه 254 مورد خواهد بود .

طول این راه آهن 141 کیلومتر است که 26 کیلومتر از آن در هنگ کنگ با بیش از 40  ایستگاه قرار دارد بخش اصلی شبکه راه آهن سریع السیر ملی است .

زمن سفر بین ایستگاه کولون هنگ کنگ و ایستگاه جنوب گوانگجو 47 دقیقه خواهد بود. سفر به پکن نیز 8 ساعت و 56 دقیقه خواهد بود .

منبع : ecns.cn