رشد سریع سرمایه گذاری دارایی های چین در بازه 7 ماهه

سرمایه گذاری دارایی های چین در7 ماه نخست سال جاری 10/2 درصد افزایش یافت که 0/5 درصد نسب به بازه 6 ماه نخست سال افزایش داشت.

طبق آمار اداره ملی آمار چین ، سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات با رشد 70/5 درصدی پروژه های مسکونی به 6/59 تریلیارد یوان رسید.

منبع :شینهوآ