چین شاهد رشد باثبات سرمایه گذاری فرامرزی در 8 ماه نخست سال 2018

به گفته گو فنگ سخنگوی وزارت بازرگانی چین ، سرمایه گذاری مستقیم فرامرزی چین (ODI) در 8 ماه سال جاری رشد باثباتی داشت .

سرمایه گذاران چینی 74/09 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم فرامرزی غیر فاینانس در 4309 شرکت 153 کشور و منطقه در این بازه انجام دادند که نسبت به سال گذشته 7/8 درصد افزایش داشت .

به گفته گو چین به افزایش همکاری های سرمایه گذاری با کشورها و مناطق کمربند و جاده پرداخته است. سرمایه گذاری مستقیم فرامرزی چین در 55 کشور مجاور این مسیر با رشد 12 درصدی به 9/58 میلیارد دلار رسید.

سرمایه گذاری غیرمنطقی به دلیل بهبود مداوم ساختار سرمایه گذاری فرامرزی چین  به طور چشمگیری کاهش شده است .

سرمایه گذاری فرامرزی عمدتاً صرف صنایعی چون لیزینگ و خدمات تجاری ، تولید ، معدن ، خرده فروشی و عمده فروشی شد.

شرق چین عامل اصلی سرمایه گذاری فرامرزی است و 3 استان شمال شرقی چین از جمله لیائونینگ ، جیلین و هیلونگ جیانگ به سرعت رشد کردند.

علاوه بر این گو به معرفی تعدادی از شرکت های جدیدالتاسیس پرداخت که به در این بازه شاهد رشد چشمگیری بودند و استفاده واقعی از سرمایه خارجی شان ثابت بود.

در این بازه 8 ماهه 41331 شرکت خارجی در چین تاسیس شدند که نسبت به سال گذشته 102/7 درصد افزایش داشت . سرمایه گذاری خارجی مصرف شده با رشد 2/3 درصدی نسبت به سال گذشته از 560/43 میلیارد یوان گذشت .

در ماه آگوست 6092 شرکت سرمایه گذاری شده خارجی در چن تاسیس شدند که نسبت به آگوست 2017 ، 126/8درصد افزایش یافت . ارزش پرداختی سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد سالانه 1/9 درصدی به 63/72 میلیارد یوان رسید.

منبع: People's Daily