ثبات رشد میزان مصرف در چین

خرده فروشی کالاهای مصرفی چین در ماه جولای 8/8 درصد افزایش یافت که این شاخص در ماه ژوئن 9 درصد بود .

خرید آنلاین افزایش یافت و در این بازه فروش با رشد 29/3 درصدی به 4/8 تریلیارد یوان رسید .

منبع : شینهوآ