رشد 6/1 درصدی درآمد مالی چین در ماه جولای

در آمد مالی چین در ماه جولای با رشد 6/1 درصدی به 1/75 تریلیارد یوان رسید .

درصد رشد در ماه ژوئن 3/5 درصد بود که در ماه جولای با سرعت خوبی رشد کرد .

در 7 ماه نخست سال جاری درآمد مالی با رشد 10 درصدی به 12 تریلیارد یوان رسید که این رقم در نیمه نخست سال 10/6 درصد بود.

مخارج مالی در این بازه با رشد 7/3 درصدی به 12/6 تریلیارد یوان رسید و 59/8 درصد از بودجه برنامه ریزی شده برای سال جاری را به خود اختصاص داد .

منبع: شینهوآ