ثبات سرمایه گذاری چین در بخش حمل و نقل در بازه ژانویه – سپتامبر

به گفته وزیر حمل و نقل چین ، سرمایه گذاری دارایی های ثابت چین در بخش حمل و نقل در 9 ماه نخست سال جاری منطبق با برنامه های دولت رشد باثباتی داشت .

به گفته وو چونگنگ سخنگوی وزارت حمل و نقل چین سرمایه گذاری دارایی های ثابت در این بازه با رشد 1/4 درصدی سالانه به 2/28 تریلیارد یوان (328 میلیارددلار) رسید .

سرمایه گذاری در جاده و مسیرهای آبی در 9 ماه نخست سال جاری به 1/65 تریلیارد یوان رسید که معادل بیش از 90 درصد هدف تعیین شده سالانه بود.

طبق آمار وزارت اقتصاد و دارایی چین ، در این بازه سرمایه گذاری دارایی های ثابت در بزرگراه ها با رشد 12 درصدی به 702/6 میلیارد دلار رسید .

چین تا پایان سال 2020 در نظر دارد سیستم حمل و نقل مدرن راه اندازی کند که ایمن ، راحت ، کارآمد و پاک باشد.

چین در نظر دارد در سال 2018 حدود 2/6 تریلیارد یوان در زمینه زیرساخت حمل و نقل سرمایه گذاری کند تا حمل و نقل ریلی و شبکه های جاده ای مخصوصاً در بخش های فقرزده بیشتر گسترش یابد .

منبع : شینهوآ