پیشی گرفتن حجم تجاری 11 ماه نخست 2018 از حجم تجاری سال 2017

مجموع واردات و صادرات چین در بازه ژانویه تا اواسط نوامبر 2018 از مجموع حجم تجاری چین در سال 2017 پیشی جست.

اداره کل امور گمرک آمار جزئی را منتشر نکرده است اما حجم تجاری در این بازه نسبت به سال گذشته 5 درصد افزایش داشت.

مجموع تجارت خارجی چین در سال 2017 با رشد 14/2 درصدی نسبت به سال 2016 به 27/79 تریلیارد یوان (4 تریلیارد دلار) رسید.

واردات و صادرات چین در ماه اکتبر علیرغم آشفتگی های خارجی رشد بالایی داشت. تجارت خارجی چین در 10 ماه امسال با رشد 11/3 درصدی نسبت به بازه مشابه سال گذشته به 25/05 تریلیارد یوان رسید .

اداره کل امور گمرک آمار جزئی تر را 8 دسامبر منتشر خواهد کرد.

منبع : شینهوآ