تاکید لی کچیانگ نخست وزیر چین بر تقویت تکانه رشد

لی کچیانگ نخست وزیر چین برای رویارویی بهتر با چالش های داخلی و خارجی خواستار تلاش های جدی تر و قوی تر در راستای گسترش اصلاحات و گشایش ، تقویت تکانه رشد و پیشبرد توسعه کیفی می باشد.

لی در نشست رویدادهای اقتصادی اخیر و توسعه سال آتی که به تازگی در نانجینگ مرکز استان جیانگسو با حضور تعدادی از مقامات استانی سخنرانی کرد.

چین اقدامات مختلف و هدفمندی در راستای تضمین ثبات اقتصادی اتخاذ نموده است و پیش بینی می شود اهداف تعیین شده سالانه محقق گردند. وی درخصوص افزایش فشارهای تنزلی در خلال شرایط پیچیده داخلی و خارجی هشدار داد.

به گفته وی چین با اتخاذ اقداماتی در زمینه تضمین سرعت و میزان مطلوب و بهبود ساختار و هدایت بازار به سوی رفع انتظارت باثبات ، تداوم و ثبات سیاسی را حفظ کرد.

اصلاح ساختار بخش عرضه فعالیت اصلی خواهد بود و دولت در راستای حمایت از تولید ، خدمات و سایر گونه های اقتصاد واقعی مخصوصاً شرکت های کوچک و خصوصی گام برخواهد داشت.

چین به صورت متعادل به توسعه تقاضای داخلی و پیشبرد ارتقا مصرف می پردازد.

به گفته وی چین کفایت بودجه ای دولتی و دسترسی سرمایه های خصوصی به بازار را بهبود خواهد بخشید و ساخت پروژه های بزرگ را تسریع می کند.

وی از تمام سطوح دولتی خواست تا اشتغال زایی و ایجاد فضای تجاری راحت ، شفاف و عادلانه را در اولویت قرار  دهند.

لی کاهش هزینه ها و مالیات را وعده داد و بر نقش نیروی کار در توسعه پایدار تاکید کرد.

لی از دولت ها خواست تا اقدامات مختلفی اتخاذ نمایند و از امتیازهای اقتصادی کشور در راستای تضمین عملکرد مطلوب اقتصاد برخوردار شوند.

منبع : شینهوآ