چین ثبات بخش اقتصاد جهان در سال 2019


با توجه به آشفتگی های موجود در نیمه نخست و وضعیت نسبتاً ثابت در نیمه دوم سال 2018 پیش بینی می شود چین در سال 2019 ثبات بخش اقتصاد جهان باشد.

به گفته لی دائوکوی استاد اقتصاد دانشگاه تسینخوآ در اجلاس آثار 2019 ، در 3 روز نخست تجاری 2019 نوسانات بازار سهام آمریکا به دلیل تغییرات بازار چین نشان دهنده تاثیر اقتصاد چین است .

به گفته لی سهم چین از اقتصاد جهان در سال جاری بیش از 30 درصد خواهد بود و سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در نیمه دوم نسبتاً ثابت و فرصت های شغلی در بخش خدمات بالا خواهد بود.

به گفته جیانگ شیائوجوآن یکی از اساتید دانشگاه تسینخوآ، چین وارد اقتصاد خدماتی شده است که به شدت به فناوری های پیشرفته وابسته است و مرزها و محدودیت های دولت و تجارت را تغییر داده است .

در تجارب بین المللی صنعت خدمات به توسعه اقتصاد کمک خواهد کرد و با فشارهای کمتری مواجه خواهد شد اما پیش بینی می شود اقتصاد چین رشد نسبتاً بالای خود را حفظ کند و فناوری های خدماتی و به هم وابسته به بهبود کارایی بخش خدمات بپردازند.

به گفته وو هِچوآن رئیس انجمن اینترنت چین و عضو آکادمی مهندسی چین ، سهم هوش مصنوعی از بهره وری نیروی کار طی سال های 2017 تا 2030 از 55 درصد تولید ناخالص داخلی پیشی خواهد جست .

طبق پیش بینی شرکت و مرکز مشاوره بازاری مک کینسی ، انتظار می رود سهم هوش مصنوعی تا سال 2030 با رشد 1/2 درصدی سالانه 13 تریلیارد دلار از رشد تولید ناخالص داخلی جهان باشد که قابل قیاس با ماشین بخار قرن نوزدهم ، ربات های صنعتی قرن 20 و فناوری اطلاعات قرن 21 است .

به گفته وو سهم هوش مصنوعی از اقتصاد در چین 7 تریلیارد دلار و در آمریکای شمالی 3/7 تریلیارد دلار خواهد بود و بخش پزشکی و خدمات درمانی ، خودرو و مالی 3 صنعت با بالاترین شاخص هوش مصنوعی در سال 2030 خواهند بود.

چین توجهی ویژه ای به حفظ دارایی های معنوی دارد و پیش بینی می شود سهم شرکت های چینی از استانداردهای بین المللی فناوری 5G یک سوم باشد .

به گفته وو چین در برخی از فناوری ها پیشگام است و جزء 20 کشور برتر در این عرصه است. بنابراین تلاش های بیشتری برای افزایش میزان سهم پیشرفت صنایع علمی و صناوری نیاز است که تنها از طریق تسریع تحول دستاوردهای علمی و فناوری حاصل می گردد.

چین با توجه به سرعت کنونی توسعه اقتصادی پیش بینی می شود نقش هدایت کننده ای در دو الی سه دهه آتی عهده دار گردد که می بایست در صنایع پیشرفته قوی بود.

منبع : چاینادیلی