چین درصدد تشویق مشارکت بخش خصوصی در پروژه های ملی علمی – فناوری

 

به گفته وانگ ژیگانگ وزیر علوم و فناوری چین ، این کشور شرکت های بخش خصوصی را به مشارکت در پروژه های عظیم ملی علوم و فناوری و ارتقا تبدیل نتایج پژوهشی به محصولاتی قابل رقابت در بازار تشویق می نماید.

به گفته وانگ در دوازدهمین کنفرانس نوآوری همکاری های پژوهشی – دانشگاهی – صنعتی ، اقتصاد بخش خصوصی بخش ضروری توسعه اقتصادی چین است و همیشه بخش مهم فعالیت های ما در راستای تشویق توسعه شرکت های فعال در زمینه فناوری بخش خصوصی بوده است.

چین به تسریع راه اندازی سیستم نوآروی فناوری بازار محور شرکتی خواهد پرداخت که در آن صنعت ، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با هم متحد می شوند. چین فضای نوآوری ، بازار رقابتی و منصفانه ای برای شرکت های خصوصی ایجاد خواهد کرد.

چین با استفاده از یارانه و سایر ابزارهای سیاسی از شرکت های خصوصی در افزایش سرمایه گذاری در علوم و فناوری حمایت می کند. همچنین به حمایت از پژوهش های نوین شرکت های خصوصی رقابت پذیر و تقویت حمایت مالی از شرکت های دارای پتانسیل رشد خواهد پرداخت.

چین نیز از نخبگان شاخص علوم و فناوری برای فعالیت در شرکت های خصوصی ، ورود دستاوردهای علمی و فناوری به بازار داخلی ، رشد خوشه های جدید فناوری و رشد صنعتی حمایت می کند.

منبع: ecns.cn