وزارت بازرگانی چین : اتخاذ اقدامات مختلف برای حفظ ثبات رشد تجاری 2019


به نقل از وزارت بازرگانی چین ، این کشور در نظر دارد اقداماتی در راستای حفظ ثبات رشد تجاری سال 2019 اتخاذ نماید.

به گفته جونگ شان وزیر بازرگانی چین در حواشی مجلس قانون گذاری سالانه ، وزارت بازرگانی مجموعه ای از سیاست های تسهیل تجارت و بیمه اعتبار صادرات ، فاینانس و ... را در راستای کاهش فشارها و بهبود کارایی شرکت های فعال در زمینه تجارت خارجی اجرا خواهد کرد.

تلاش هایی در راستای بهبود فضای تجاری و تضمین اطمینان خاطر شرکت ها صورت خواهد گرفت.

چین از طریق ابتکار یک کمربند – یک راه به ارتقا همکاری های بین الملل خواهد پرداخت و به بررسی بازارهای تجاری نوظهور و ایجاد بازارهای سنتی خواهد پرداخت.

به گفته جونگ حجم تجاری چین بالاست اما به اندازه کافی رقابت پذیر نیست . وزارت بازرگانی چین به ترغیب صادرات محصولات هایتک ، باکیفیت و ارزشمند پرداخته است.

به گفته وی حجم واردات افزایش خواهد یافت و ساختار آن به منظور رفع نیاز داخلی بهبود خواهد یافت.

وزارت بازرگانی از نوآوری شرکت ها در زمینه فناوری ، سیستم ها و مدیریت حمایت خواهد کرد تا رقابت پذیری بازار را ارتقا بخشد و توسعه الگوهای تجاری جدید را تشویق نماید .

منبع : چاینادیلی