رشد دو رقمی صادرات خدمات چین در چهار ماهه نخست سال جاری

وزارت بازرگانی چین با انتشار داده هایی اعلام کرد: از ماه ژانویه تا آوریل سال 2019، میزان تجارت خدمات چین به 1744 میلیارد و 630 میلیون یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته 4.1 درصد افزایش یافت. در این میان صادرات خدمات رشد دو رقمی داشته و 35 درصد تجارت خدماتی این کشور را شامل شد.

براساس داده های منتشر شده، صادرات خدماتی چین در این مدت با رشد 10.1 درصدی به 619 میلیارد و 280 میلیون و واردات با رشد 1.1 درصدی به 1125 هزار و 430 میلیون یوان رسید. کسری تجارت خدماتی چین 506 میلیارد و 60 میلیون یوان بود که 9.7 درصد کاهش یافت.

افزایش چشمگیر تجارت خدماتی نشانگر توسعه سریع صنایع خدماتی چین است. براساس گزارش رسیده، شاخص تولید صنایع خدماتی چین به 7.4 درصد رسیده و پس از ماه سپتامبر سال گذشته، دومین رقم بالا است.

براساس داده های منتشر شده وزارت بازرگانی چین، در چهار ماهه نخست سال جاری، ارزش قرارداد امضا شده درباره مقاطعه کاری خدماتی و ارزش قرارداد انجام شده و یا حال انجام به 398 میلیارد و 260 میلیون یوان و 223 میلیارد و 960 میلیون یوان رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به ترتیب 18.3 و 4.7 درصد فزونی گرفته است.


.China Radio International.CRI