ارزش 139 میلیارد دلاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین


بر اساس گزارش سرمایه گذاری جهان که در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد (UNCTAD) منتشر شد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین در سال 2018 به 139 میلیارد دلار رسید که این رقم بی سابقه بوده است .

بر اساس این گزارش علیرغم کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین از 134 میلیارد دلار در سال 2017 به 139 میلیارد دلار در سال 2018 رسید. این افزایش سبب شد چین پس از آمریکا به دومین مقصد بزرگ جهان برای سرمایه گذاری تبدیل شود و 10 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان را تشکیل خواهد داد.

به گفته جان شیائونینگ مسئول سرمایه گذاری و شرکت ها در چین در کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، ابتدای سال 2019 قانون جدید سرمایه گذاری خارجی را اعلام و لیست منفی سرمایه گذاری را منتشر کرد.

چین سیاست هایی برای تسهیل سرمایه گذاری و گشایش بازار تعیین کرده است . این اقدامات موجب تحریک جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان پس از سه سال کاهش پیاپی در سال  2018 با کاهش 13 درصدی به 1/3 تریلیارد دلار رسید .

به گفته موخیسا کیتویی دبیرکل کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی همچنان محدود است و تحت تاثیر کاهش پسا بحران است . این موضوع بر تعهد جامعه بین الملل نسبت به بررسی چالش های جهانی از جمله فقر و بحران های جوی دلالت ندارد. تنش های تجاری و ژئوپلتیکی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی سال 2019 و پس از آن موثر خواهد بود.

منبع : چاینادیلی