شی جین پینگ رئیس جمهور چین خواهان تلاش در راستای معرفی چشم اندازهای جدید برای توسعه و امنیت آسیا


شی جین پینگ رئیس جمهور چین روز شنبه کشورهای آسیایی و شرکای آن ها را به تلاش در راستای همکاری در معرفی چشم اندازهای جدید برای توسعه و حفظ امنیت آسیا در شرایط جدید فراخواند .

شی ضمن اشاره به پنجمین اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتماد سازی (CICA) که در تاجیکستان برگزار شد از حضار خواست تا نگرش مشترک ، جامع ، مشارکتانه و امنیت پایدار را حفظ کنند و به دنبال ساختار امنیت منطقه ای با خصوصیات آسیایی باشند تا امنیت جمعی آسیا محقق گردد.

وی آسیا را پویاترین و نویدبخش ترین منطقه جهان دانست و بیان کرد که کشورهای آسیایی با چالش های مشترکی از جمله اطمینان دوجانبه سیاسی ناکافی ، توسعه اقتصادی نامتعادل ، امنیت عالی و مسائل حکومتی روبرو هستند و هنوز با صلح ابدی و رفاه همگانی فاصله داریم .

شی ضمن تحسین پیشرفت کشورهای آسیایی در زمینه ایجاد جامعه آسیایی با آینده ای مشترک در چند سال اخیر اعضای این کنفرانس را به دستیابی به اهداف خود ، برخورداری از فرصت ها و بررسی چالش ها و تلاش متحدانه در راستای معرفی چشم اندازهای جدید برای توسعه و حفظ امنیت آسیا در شرایط جدید تشویق کرد.

رفاه سراسری آسیا خواسته مشترک کشورهای آسیایی است و توسعه کلید این مشکل ها است . اعضای این اجلاس می بایست با همکاری یکدیگر به ارتقا تسهیل و آزادسازی تجارت و سرمایه گذاری و بپردازند و اسناد اتحاد منطقه ای از جمله مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای را منعقد سازند.

تبدیل آسیا به قاره ای متحد و آزاد خواسته مشترک کشورهای آسیایی است . وی از اعضای این اجلاس خواست تا تفاهمنامه منعقده در کنفرانس درخصوص گفتگوی فرهنگ های آسیایی  که ماه می در پکن برگزار شد را اجرا کنند و چشم انداز فرهنگ ها را بر اساس برابری ، یادگیری دوسویه ، گفتگو و جامعیت توسعه بخشند.

شی به عنوان رئیس جمهور چین خواستار پیگیری مستمر مسیر توسعه صلح آمیز و اشتراک فرصت های توسعه با تمامی احزاب مخصوصاً از طریق همکاری های کمربند و جاده و سهولت دسترسی به بازار است .

وی نیز خواستار گفتگوی عادلانه بر اساس احترام دوجانبه و رعایت اصول تجارت چندجانبه در حل و فصل مشکلات تجاری و اقتصادی می باشد . وی نیز از طرفین مربوطه خواست تا هرگز به محافظه کاری و یکجانبه گرایی متوسل نگردند.

شی روز جمعه برای حضور در این اجلاس وارد تاجیکستان شد و از آن جا بازدید کرد.

تاجیکستان دومین مرحله سفر آسیای مرکزی می باشد . اولین مرحله سفر وی ، سفر به قرقیزستان جهت بازدید و حضور در نوزدهمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای بود.

منبع : چاینادیلی