رشد 150 برابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چین طی 37 سال


طبق آمار اداره ملی آمار چین ، استفاده چین از سرمایه خارجی طی 37 سال گذشته 150 برابر شد این در حالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیرمالی فرامرزی در این مدت 45 برابر شد .

آمار موجود حاکی از  پایداری چین نسبت به جهانی سازی و گشایش در چند دهه اخیر بوده است .

طبق این آمار سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیرمالی فرامرزی از 2/7 میلیارد دلار در سال 1981 به 120/5 میلیارد دلار در سال 2018 رسید.

استفاده چین از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 920 میلیون دلار در سال 1981 به 138/3 میلیارد دلار در سال 2018 رسید.

وانگ جون معاون مدیر دپارتمان اطلاعات مرکز مبادلات اقتصادی بین المللی چین بیان کرد که تاریخچه اصلاح و گشایش چین تاریخچه استفاده از سرمایه خارجی است . از یک سو چین از سرمایه خارجی برای حذف کمبود بودجه ساخت و ساز استفاده کرده است . از سوی دیگر سرمایه خارجی برای اشتراک گذاری سهام رشد اقتصادی سریع چین طی 40 سال اخیر مورد استفاده قرار می گیرد.

به گته شی جونیانگ استاد دانشگاه اقتصاد و دارایی شانگهای ، افزایش کاربری سرمایه خارجی و سرمایه گذاری فرامرزی بیانگر افزایش قدرت گشایش چین است و بخش های موجود برای سرمایه گذاری خارجی از سال 1979 در چین گسترش یافت .

به گفته شی بر اساس این آمار رشد اقتصادی چین برای سرمایه گذاری بسیار مناسب و جذاب است . در غیر این صورت سرمایه های خارجی حتی با اجرای اقدامات گشایشی هرگز جذب چین نمی شدند.

استفاده چین از سرمایه گذاری مستقیم خارجی  به صورت سالانه 1/5 درصد افزایش یافت این درحالی است که سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیرمالی فرامرزی 0/3 درصد افزایش یافت.

به گفته وانگ استفاده چین از سرمایه خارجی در سال گذشته تحت تاثیر جنگ تجاری چین – آمریکا اندکی کاهش یافت . ما بر این باوریم که سرمایه گذاران خارجی ، چین را به عنوان مقصد سرمایه گذاری ضروری می پندارند که از اقتصاد پایدار و پتانسیل های متعددی برخوردار است .

سرمایه گذاری مستقیم خارجی غیرمالی فرامرزی با رشد 3/7 درصدی در 5 ماه نخست سال جاری بیانگر بازگشت به حالت نخست است .

طبق آمار اداره ملی آمار چین ، تجارت چین با آمریکا 13/7 درصد از تجارت کلی چین در سال 2018 است که این رقم در سال 1981 معادل 14/3 درصد بود.

به گفته وانگ چین و آمریکا علیرغم تنش های تجاری موجود همچنان شرکای مهم تجاری یکدیگر می باشند و این دو کشور دارای ویژگی های تکمیلی در ساختار تجاری می باشند.

وی نیز هشدار داد که تاثیر جنگ تجاری به مرور زمان نمایان می شود .

وی نسبت به چشم انداز مذاکرات تجاری چین – آمریکا ابراز امیدواری نمود.

به گفته شی چین همچنان به گسترش روابط تجاری با بازارهای غیرآمریکایی و دستیابی به تعادل در تجارت خارجی ادامه می دهد .

تجارت چین با اتحادیه اروپا بخش بزرگی از مجموع تجارت طی سال های اخیر به خود اختصاص داد و این رقم از 11/6 درصد در سال 1981 به 14/8 درصد در سال 2018 افزایش یافت .

منبع : شینهوآ