موافقت چین با اجرای پروژه های سرمایه گذاری دارایی های ثابت به ارزش 7/48 میلیارد دلار


برنامه ریز ارشد اقتصاد چین در ماه می 20 پروژه سرمایه گذاری دارایی های ثابت به ارزش 51/6 میلیارد یوان (7/48 میلیارد دلار) را تائید کرد.

به گفته منگ وی سخنگوی کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین صنایع هایتک و حمل و نقل جزء پروژه های اصلی بودند.

سرمایه گذاری دارایی های ثابت چین در 5 ماه نخست سال جاری به دلیل افزایش سرمایه گذاری در بخش هایتک ثابت ماند.

سرمایه گذاری دارایی های ثابت شاهد رشد 5/6 درصدی در این بازه بود و سرمایه گذاری در تولیدات هایتک و خدمات به ترتیب 10/2 درصد و 15/6 درصد افزایش یافت.

سرمایه گذاری دارایی های ثابت شامل هزینه صرف شده در بخش زیرساخت ها ، دارایی ، ماشین آلات و سایر دارایی های فیزیکی می باشد .

منبع : چاینادیلی