ثبات وضعیت اشتغال چین در سایه رشد تدریجی اقتصاد


بخش خدمات در چین در سال گذشته سهم عمده ای از بازار کار را به خود اختصاص داد به همین دلیل وضعیت اشتغال در چین به ثبات رسیده است .

وضعیت ثابت اشتغال با توجه به آشفتگی های خارجی بیانگر توسعه اقتصادی ثبات چین است که بر اهمیت رشد در آینده تاکید دارد .

برخی از واقیعت ها و آمار اشتغال چین بدین شرح است :

- بر اساس آمار  اداره ملی آمار چین ، این کشور اعلام کرده بود که در سال جاری بیش از  22 میلیون شغل شهری جدید ایجاد خواهد کرد و در 5 ماه نخست سال جاری 5/97 میلیون یا 54 درصد از هدف سالانه محقق شد.

- نرخ بیکاری شهری در ماه می 5 درصد بود که این رقم پایین تر از رقم 5/5 درصدی پیش بینی شده برای سال 2019 بود.

- بر اساس آمار وزارت منابع انسانی و امنیت اجتماعی چین در سال 2018 تعداد افزاد شاغل چین به 775/86 میلیون نفر رسید .

- صنایع اولیه ، ثانویه و ثالث به ترتیب 26/1 درصد ، 27/6 درصد و 46/3 درصد از مجموع افراد شاغل است. بخش خدمات سهم زیادی از بازار کار را تشکیل می دهد که این رقم نسبت به سال 2017 ، 1/4 درصد بالاتر بود.

- در سال گذشته 13/61 میلیون شغل جدید در سراسر کشور ایجاد شد که نسبت به سال گذشته 0/74 درصد افزایش داشت و از هدف 11 میلیون دولت پیشی جست.

- بر اساس سرشماری سال 2018 نرخ بیکاری شهری معادل 4/9 درصد بود که پایین تر از رقم 5/5 درصدی پیش بینی شده دولت بود.

- تعداد کارمندان روستایی در سال 2018 به 288/36 میلیون نفر رسید که 172/66 میلیون نفر مهاجران شهری بودند.

- تعداد شرکت های جدید التاسیس به دلیل تلاش های مستمر کشور در راستای کارآفرینی و نوآوری با رشد 10/3 درصدی به 6/7 میلیون شرکت رسید.

منبع : شینهوآ