افزایش 67/8 درصدی ثبت نشان تجاری چین در نیمه نخست 2019


بر اساس یازدهمین جشنواره نشان تجاری چین ، این کشور در نیمه نخست سال جاری 3/52 نشان تجاری ثبت کرد که این رقم نسبت به بازه مشابه سال گذشته 67/8 درصد افزایش داشت.

نشان های تجاری معتبر چین از مرز 22/74 میلیون مورد گذشت و با وجود میانگین یک نشان تجاری به ازای هر 5/2 نهاد بازاری در سطح جهان ، چین در صدر جدول قرار دارد .

چین در راستای تسهیل اصلاحات روند تایید نشان های تجاری و بهبود کیفیت و کارایی دارایی های معنوی تلاش کرده است.

چرخه بازبینی ثبت نشان تجاری به کمتر از پنج ماه و نیم رسید .

به گفته کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین هزینه های ثبت تمدید نشان تجاری با کاهش 50 درصدی به 500 یوان و هزینه های تغییر نشان تجاری از 1 جولای از 250 یوان به 150 یوان کاهش یافت .

منبع : چاینادیلی