ادامه رشد بخش لجستیک چین

بر اساس آمار رسمی، صنعت لجستیک چین در هفت ماهه اول سال 2019، رشد ثابتی داشته است.

بر اساس گزارش کمیسیون ملی اصلاح و توسعه چین (NDRC)، بالاترین مقام برنامه ریزی اقتصادی، ارزش کل بخش لجستیک چین در بازه زمانی ژانویه تا جولای با افزایش 5/9 درصدی نسبت به سال گذشته به 163/8 تریلیون یوان (حدود 23/1 تریلیون دلار) رسید.

بنا بر این گزارش، ارزش کالاهای صنعتی لجستیکی با افزایش 5/8 درصدی نسبت به سال گذشته به 148/5 تریلیون یوان رسید.

در این بازه زمانی، ارزش کالاهای وارداتی لجستیک چین با افزایش 2/1 درصدی نسبه به سال قبل،  8 تریلیون یوان محاسبه شد.

در ماه جولای، شاخص عملیات لجستیک که توسط فدراسیون لجستیک و خرید چین منتشر شد، با کاهش 51/9 درصدی نسبت به ماه ژوئن به 51/1 درصد رسید اما با این وجود همچنان در مسیر توسعه قرار دارد.

این گزارش با گسترش 50 درصدی نشاندهنده توسعه و  پایینتر از این میزان نشاندهنده رکود می باشد.

 

شینهوا