حمایت مالی از بنگاه های کوچک و متوسط

دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ از حمایت مالی جدید برای کمک به کاهش خطرات روند اقتصاد نزولی در شرکت های کوچک و متوسط خبر داد.

پاول چان، دبیر مالی دولت منطقه اداری ویژه هنگ کنگ، پس از حضور در مجمع بنگاه های کوچک و متوسط، جزئیات سیاست های جدید را اعلام نمود.

چان افزود: براساس طرح ضمانت تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، محصول جدیدی معرفی خواهد شد که ضمانت 90 درصدی را پوشش می دهد. حداکثر وام برای یک وام گیرنده با ضمانت پنج ساله، 6 میلیون دلار هنگ کنگ (765300 دلار آمریکا) می باشد.

چان گفت، بنگاه های کوچک و متوسط که از طریق محصول با ضمانت 80 درصدی وام دریافت می کنند، تنها به مدت شش ماه بهره پرداخت میکنند و می توانند به مدت شش ماه دیگر تمدید نمایند.


شانگهای دیلی