تأسیس 10 منطقه نوآوری و ارتقاء واردات در چین

تأسیس 10 منطقه  نوآوری و ارتقاء  واردات در چین

 

تأسیس 10 منطقه  نوآوری و ارتقاء  واردات در چین
اولین روز سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین، این کشور از تأسیس 10 منطقه  نوآوری و ارتقاء واردات خبر داد. این 10 منطقه در شانگهای، دالیان (استان لیائونینگ)، کونشان (استان جیانگ سو)، ییوو ( استان ژجیانگ)، هفی (استان آنهویی)، شیامن (استان فوجیان)، چینگدائو (استان شاندونگ)، گوانجو (استان گواندونگ)، منطقه جدید تیانفو (استان سیچوان)، شیان (استان شانشی) تأسیس خواهند شد.
این مناطق سیاست ها و اقدامات مختلفی را برای ارتقاء واردات چین تدوین خواهند کرد.
اولین روز سومین نمایشگاه بین المللی واردات چین، این کشور از تأسیس 10 منطقه  نوآوری و ارتقاء واردات خبر داد. این 10 منطقه در شانگهای، دالیان (استان لیائونینگ)، کونشان (استان جیانگ سو)، ییوو ( استان ژجیانگ)، هفی (استان آنهویی)، شیامن (استان فوجیان)، چینگدائو (استان شاندونگ)، گوانجو (استان گواندونگ)، منطقه جدید تیانفو (استان سیچوان)، شیان (استان شانشی) تأسیس خواهند شد.
این مناطق سیاست ها و اقدامات مختلفی را برای ارتقاء واردات چین تدوین خواهند کرد.