تعداد ایستگاه های پایه شکبه 5G چین 2 برابر کل ایستگاه های جهان است

خبرگزاری «شین هوا» به نقل از داده های رسمی نوشت چین با ساخت تقریبا ۷۰۰هزار ایستگاه پایه شبکه نسل ۵ که این رقم بیش از دو برابر کل ایستگاه های پایه 5G نصب شده در سایر نقاط جهان است، در جایگاه برتر دنیا قرار دارد.

بر اساس اظهارات لیو لیه هونگ  معاون وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین،  تعداد تجهیزات پایانه ای متصل به شبکه اینترنت نسل ۵ در چین به بیش از ۱۸۰میلیون رسیده است و علاوه براین، زیرساخت های توسعه یافته، مسیر به کارگیری هر چه بیشتر اپلیکیشن و برنامه های مبتنی بر شبکه نسل ۵را تسهیل می کنند.

شبکه نسل ۵نقشی مهم به خصوص در زمینه تثبیت سرمایه گذاری، ارتقاء مصرف و پرورش نیروهای محرکه جدید در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کند؛ پیشرفت شبکه   نسل ۵چین با نتایج خوبی همراه بوده است؛ محموله های مربوط به تلفن های همراه با قابلیت شکبه نسل ۵در طول ۱۰ ماه اول سال جاری میلادی در چین به ۱۲۴ میلیون عدد رسید و این در حالیست که قرار است مجموعا ۱۸۳مدل جدید نیز به بازار بیاید.