رشد خرده فروشی کالاهای مصرفی چین

براساس داده های مرکز ملی آمار چین  رشد خرده فروشی کالاهای مصرفی این کشور در ماه اکتبر به 4.8 درصد رسید.