چین اولین صادر کننده گواهینامه محصول سازگار با محیط زیست برای بسته های پست اکسپرس در جهان

چین اولین صادر کننده گواهینامه محصول سازگار با محیط زیست برای بسته های پست اکسپرس در جهان

روزنامه «پیپل دیلی» در گزارشی با استناد به اظهارات یکی از مقامات مسئول در اداره دولتی مقررات بازاری چین، از اقدام چین در صدور گواهینامه های محصول سبز (سازگار با محیط زیست) برای بسته بندی های مرتبط با پست اکسپرس خبر داد و نوشت صدور این گواهینامه برای اولین بار در جهان توسط چین انجام می شود.