صدر: گسترش روابط ايران و چين مورد توجه رهبران دو كشور است


تهران - نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با سفير چين در تهران گسترش روابط ايران و چين را خواست رهبران دو كشور عنوان كرد.
به گزارش ايرنا به نقل از اداره اخبار و سانه هاي گروهي مجلس شوراي اسلامي، سيد شهاب الدين صدر نايب ريس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با ' يو هونگ يانگ' با اشاره به اهميت تقويت و تعميق روابط پارلماني جمهوري اسلامي ايران و چين افزود: مجلس شوراي اسلامي از هر گونه اقدامي در جهت توسعه ارتباطات در زمينه هاي مختلف سياسي فرهنگي و اقتصادي بين دو كشور بويژه روابط پارلماني حمايت مي كند.
نايب رييس مجلس با ابراز خرسندي از روند رو به رشد مناسبات دو ستانه بين ايران و چين افزود : اراده رهبران دو كشور بر توسعه و گسترش هر چه بيشتر همكاري هاي دوستانه در عرصه هاي مختلف است.
وي در ادامه سفر هفته آينده خانم ' چن ' نايب رييس كنگره ملي چين به ايران را فرصتي مناسب براي آشنايي هر چه بيشتر
با واقعيات كشورمان دانست و تصريح كرد: رفت و آمد مقامات عاليرتبه جمهوري اسلامي ايران و چين موجب نزديكي بيشتر دو ملت مي شود و زمينه استفاده از فرصت ها و امكانات موجود براي رشد همه جانبه همكاري هاي دوستانه را فراهم مي كند.
سفير چين در تهران نيز ضمن ابراز خرسندي از ماموريت خود در كشورمان، جمهوري اسلامي ايران را كشوري مهم در قاره آسيا دانست و افزود: مقامات عاليرتبه چين توسعه و گسترش ارتباطات با جمهوري اسلامي ايران را با اهميت دانسته و بر تداوم آن تاكيد دارند.
وي در پايان، نقش برجسته پارلمان هاي دو كشور در تقويت مناسبات فيمابين را با اهميت خواند و خواستار گسترش روابط ميان مجالس دو كشور شد.