ابزار جهاد، حضور كارآفرينان در مراجع تصميم‌گيري است

«اسدالله عسگراولادي» رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین، در نشست آشنايي هيأت نمايندگان دوره‌هاي ششم و هفتم اتاق ايران مورخ 28 /1/ 90  گفت: «جهاد را بايد يك معيشت فرض كرد كه گسترش آن به معناي اقتصاد است. اما بايد ديد جهاد را چه كسي بايد انجام دهد كه وظيفه آن برعهده بخش خصوصي است.»
وي افزود: «به شكوفايي رسيدن جهاد نيازمند ابزاري است كه بايد بخشي از سوي دولت و بخشي از سوي بخش خصوصي كشور فراهم شود.»
عسگراولادي تصريح كرد: «ابزار انجام جهاد حضور كارآفرينان در مراجع تصميم‌گيري است و در سفرهاي رئيس جمهور به استان‌ها، رئيس اتاق بايد حضور داشته باشد.»
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران اضافه كرد: «تقاضاي من از هيأت نمايندگان اين است كه قدر خود، اهداف و مسؤوليت‌هاي خود را بهتر درك كنند، زيرا اين چهار سال در اقتصاد ما ويژه است و بايد در آن جهاد كرد.»
وي يادآور شد: «تصور ما نبايد تنها پيرامون كسب و كار خودمان باشد، بلكه بايد كلان و به سمت اقتصاد كشور باشد.»
عسگراولادي تأكيد كرد: «هيچ‌كدام از ما به تنهايي نمي‌توانيم به اهداف مورد نظر كشور برسيم. اهداف مقام معظم رهبري افق 1404 كشور است و اميدوار هستيم با همتي جمعي، مشكلات را از سر راه برداريم.»
اين عضو هيأت نمايندگان اتاق ايران گفت: «ما چهار سال بسيار سختي پيش رو داريم و بايد تاريخ اقتصاد كشور را براي 50 سال آينده در آن رقم بزنيم و كارنامه بسيار خوبي را به گروه‌ها و اعضاي آينده تحويل دهيم.»