رهبران چين بر گسترش روابط با ايران در عرصه هاي مختلف تاكيد دارند


پكن - خانم ' چن جيلي ' معاون كنگره خلق چين روابط ايران و چين را در همه زمينه رو به رشد خواند و گفت : رهبران بلندپايه چين بر توسعه و تعميق مناسبات با جمهوري اسلامي ايران تاكيد دارند.
به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از رسانه هاي چين، اين مقام بلندپايه كنگره خلق چين كه به تهران سفر كرده است در ديدار با ' شهاب الدين صدر ' نايب رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: ايران كشوري با تمدن و قدمتي ديرينه است و جاده ابريشم سمبل روابط تاريخي ايران و چين است.
وي با اشاره به نقش ايران و چين در جهت تامين صلح و ثبات در منطقه و جهان گفت : مناسبات فيمابين دوكشور الگويي خوبي براي مناسبات ميان تمام كشورهاي آسيايي است.
معاون كنگره خلق چين از سال 2011 به عنوان چهلمين سال برقراري روابط رسمي سياسي ميان ايران و چين نام برد و گفت : مناسبات چين و ايران پس از برقراري روابط سياسي در چهل سال گذشته بطور سالم توسعه يافته است .
وي افزود : در سال هاي اخير، با تشريك مساعي دو طرف، روابط دو كشور با ثبات پيشرفت كرده و نتايج فراواني بدست آورده است.
خانم ' چن جيلي ' خاطر نشان كرد : كميته دايمي مجلس ملي خلق چين با مجلس شوراي اسلامي ايران همواره تبادلات دوستانه در سطوح مختلف را حفظ كرده و براي پيشرفت همه جانبه آن مساعدت مي كنند .
وي افزود : چين مايل است با تقويت شناخت و دوستي،روابط دو كشور را به سطح بالاتري ارتقا دهد.
' شهاب الدين صدر ' نايب رييس مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ديدار نقش مجالس دوكشور را در توسعه مناسبات حائز اهميت دانست و گفت : تبادل هيات هاي سياسي ميان دوكشور موجب تسريع در مناسبات رو به رشد دوكشور خواهد شد.
وي گفت : چين جايگاه مثبتي در افكار عمومي ملت ايران دارد و ايران و چين به عنوان دوكشور تاثيرگذار در غرب و شرق آسيا نقش موثري در تامين صلح و ثبات در منطقه و جهان دارند.