تاکيد سازمان جهاني تجارت بر اهميت رشد تجارت خارجي چين

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

سازمان جهاني تجارت بر اهميت رشد تجارت خارجي چين بر احياي اقتصاد جهاني تاکيد کرد.

به گزارش ايسنا، معاون سازمان جهاني تجارت در مراسم دهمين سالگرد پيوستن چين به اين سازمان از پيشرفت‌هاي چين در 10 سال گذشته تقدير کرده و گفت: چين بعد از ورود به سازمان جهاني تجارت، رشد چشم گيري در زمينه تجارت خارجي داشته است و پيشرفت چين در مقايسه با اقدامات جامعه بين‌المللي در مقابله با بحران مالي جهان و احياي رکود اقتصادي نقش مهمي ايفا مي‌کند.

وي افزود: پس ازسقوط بانک‌هاي آمريکايي در سال 2008، اقتصاد جهان هنوز با بحران‌هاي اقتصادي در چالش است. به منظور مساعدت به احياي سريع اقتصاد جهاني، کشورها بايد از سياست‌هاي حمايت گرانه از توليدات داخلي اجتناب كنند.

وي تصريح کرد: در صورت ايجاد بازارهاي تجاري باز، اوضاع اقتصادي جهان پيشرفت مثبتي خواهد کرد.

به گفته وي در پنج سال آينده، ميزان واردات چين به هشت هزار ميليارد دلار خواهد رسيد و اين موضوع فرصت‌هاي بيشتري را براي کشورهاي جهان فراهم خواهد کرد.

 

خبرگزاری ایسنا