وعده نخست وزير چين براي باثبات نگه داشتن يوان

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
نخست وزير چين وعده داد كشورش يوان را باثبات نگه خواهد داشت تا از خسارت ديدن صادركنندگان اين كشور جلوگيري كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از وال استريت ژورنال، اظهارات ون جيابائو در حالي انجام گرفت كه آمارهاي اخير نشان داد صادرات و واردات چين بيش از حد مورد پيش بيني، ضعيف شده اند اما ارزش يوان در چند هفته گذشته افزايش سريعي داشته كه بخشي از آن به دليل فشار سياسي از سوي واشنگتن بوده است. سناي آمريكا سه شنبه گذشته لايحه قانوني را تصويب كرده بود تا چين را براي پايين نگه داشتن مصنوعي ارزش يوان مجازات كند. راديوي دولتي چين روز شنبه به نقل از نخست وزير اين كشور گزارش داد چين سياست صادرات خود را به صورت كلي باثبات نگه مي دارد و به سياست تخفيف ماليات صادرات و افزايش حمايت اعتباري براي صادركنندگان ادامه مي دهد. همچنين ون اظهار كرد چين تلاش خواهد كرد پرداخت‌هاي بين المللي را با توسعه واردات همزمان با باثبات كردن صادرات، متوازن كند. نخست وزير چين پيش بيني كرده است مازاد تجاري چين در سال جاري به كمتر از سه درصد توليد ناخالص داخلي كاهش پيدا كند. آمارهاي رسمي نشان داده است صادرات چين در ماه سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17.1 درصد افزايش يافته كه كمتر از افزايش 24.5 درصدي در ماه اوت بود و واردات نيز در اين مدت 20.9 درصد افزايش داشت كه كمتر از افزايش 30.2 درصدي در ماه اوت بود.

خبرگزاری ایسنا