پروژه هاي سرمايه گذاران چيني در خارج به بيش از 40 ميليارد دلار رسيد

پكن - وزارت بازرگاني چين اعلام كرد، پروژه هاي پيمانكاري سرمايه گذاران چيني در خارج از كشور در 9 ماه سال جاري ميلادي به 40 ميليارد و 75 ميليون دلار رسيد.
براساس اين آمار كه روز پنجشنبه منتشر شد، ميزان پروژه هاي پيمانكاران چيني در مقايسه با دوره مشابه در سال گذشته 5/12 درصد افزايش داشته است.
از ماه ژانويه تا ماه سپتامبر امسال، ارزش قراردادهاي پروژه هاي پيمانكاري در خارج از چين به 66 ميليارد و 660 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 4/12 درصد افزايش يافت.
ارزش قرادادهاي جديد نيز به 93 ميليارد و 120 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 6/13 درصد افزايش نشان مي دهد.
قراردادهاي جديد چيني ها بيشتر در كشورهاي هند، عربستان سعودي، هنگ كنگ، ويتنام و مالزي امضا شده اند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30621292
پكن - وزارت بازرگاني چين اعلام كرد، پروژه هاي پيمانكاري سرمايه گذاران چيني در خارج از كشور در 9 ماه سال جاري ميلادي به 40 ميليارد و 75 ميليون دلار رسيد. براساس اين آمار كه روز پنجشنبه منتشر شد، ميزان پروژه هاي پيمانكاران چيني در مقايسه با دوره مشابه در سال گذشته 5/12 درصد افزايش داشته است. از ماه ژانويه تا ماه سپتامبر امسال، ارزش قراردادهاي پروژه هاي پيمانكاري در خارج از چين به 66 ميليارد و 660 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 4/12 درصد افزايش يافت. ارزش قرادادهاي جديد نيز به 93 ميليارد و 120 ميليون دلار رسيد كه در مقايسه با دوره مشابه سال گذشته 6/13 درصد افزايش نشان مي دهد. قراردادهاي جديد چيني ها بيشتر در كشورهاي هند، عربستان سعودي، هنگ كنگ، ويتنام و مالزي امضا شده اند. 
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) / کد خبر 30621292