ارزیابی نخست وزیر چین از نرخ هفت و نیم درصدی رشد اقتصادی


نخست وزیر چین در پکن گفت: با توجه به آن که حجم کل اقتصاد چین به چهل و هفت تریلیون یوآن رسیده است، نباید نرخ هفت و نیم درصدی رشد اقتصادی کشور را رقمی پایین شناخت.
ون جیا بائو این مطلب را چهاردهم مارس در کنفرانس خبری پنجمین نشست سالانه یازدهمین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق در پکن عنوان کرد. وی تاکید کرد: ما نرخ هشت درصدی رشد اقتصادی را که سال های طولانی به دنبال آن بودیم، تا هفت و نیم درصد تنزل داده ایم، زیرا می خواهیم رشد اقتصادی ما با پیشرفت علمی و بالا رفتن کیفیت نیروی کار همگام، از کارآیی بالایی برخوردار، برای تغییر ساختار اقتصادی و روش رشد اقتصادی کشور مفید بوده، وابستگی خود به مصرف میزان زیادی از انرژی و آلودگی هوا قطع کرده و در مسیری کم مصرف و مفید برای محیط زیست و زندگی مردم قرار گیرد.
نخست وزیر چین با اشاره به آن که هدف رشد اقتصادی چین در زمان دوازدهمین برنامه توسعه ملی هفت درصد و این شاخص برای امسال هفت و نیم درصد تعیین شده است، گفت: این برای اقتصاد کنونی چین دارای اهمیت است که هماهنگی مناسبی میان سه عنصر حفظ توسعه سریع اقتصاد، تغییر ساختار اقتصادی و کنترل بر پیش بینی تورم ایجاد شود.
وی افزود: با توجه به حجم چهل و هفت تریلیون یوآنی چین، نباید نرخ هفت و نیم درصدی رشد اقتصادی کشور را رقمی پایین شناخت.
رادیو چینی