ایران توان صادرات گاز به اروپا و چین را دارد

 


ایران با ۱۵ کشور همسایه است که ۱۲ کشور از این همسایگان دارای منابع نفت و گاز هستند/ ۷۰ درصد نفت جهان و ۴۰ درصد گاز جهان در یک منطقه بیضی شکل و جمهوری اسلامی ایران در مرکز این بیضی قرار دارد و دارای موقعیت ممتاز است.
گروه اقتصادی- ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه استراتژیک، در آینده هاب انرژی جهان خواهد شد و توان صادرات گاز به اروپا و چین را نیز خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار قانون، قائم مقام معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت در همایش ارتقای توان تولید با اتکا به کار و سرمایه ملی اظهار کرد: ایران به دلیل قرار داشتن در موقعیت سرزمینی مناسب، در تجارت بین المللی نفت و گاز نقشی ویژه دارد.
مسعود هاشمیان افزود: ایران با 15 کشور همسایه است که 12 کشور از این همسایگان دارای منابع نفت و گاز هستند.
وی افزود: 70 درصد نفت جهان و 40 درصد گاز جهان در یک منطقه بیضی شکل و جمهوری اسلامی ایران در مرکز این بیضی قرار دارد و دارای موقعیت ممتاز است.
هاشمیان افزود: در شمال و جنوب کشور، عمده تولیدکنندگان نفت و گاز جهان و در شرق و غرب نیز بیشتر مصرف کنندگان انرژی قرار دارند.
وی افزود: خطوط لوله و نیز امکان ترانزیت نفت گاز و فرآورده های نفتی به کشورهای دیگر، از جمله موقعیت های ممتاز ایران در این منطقه است.
قائم مقام معاون وزیر در امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت گفت: خط لوله گاز ایران عراق و سوریه می تواند گاز ایران را به سوی اروپا ارسال کند.
هاشمیان ادامه داد: در مسیر شرق نیز گاز ایران کشورهای افغانستان، پاکستان هند و چین را می تواند پوشش دهد و خط لوله صلح توانایی آن را دارد که گاز ایران را به چین برساند.
وی تصریح کرد: با توجه به موقعیعت استراتژیک، ایران می تواند به عنوان هاب نفت و گاز در معادلات بین المللی نقش آفرین باشد.
پایگاه خبری قانون