افزایش واردات مواد اولیه چين

چین در نیمه اول سال 2012 معادل 370 میلیون تن سنگ آهن وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7/9 درصد رشد را نشان مي‌دهد. در 5 ماه نخست سال‌جاری نیز 308 میلیون تن سنگ‌آهن وارد این کشور شده است.
چین در نیمه اول سال‌جاری 140 میلیون تن زغال‌سنگ وارد کرده که نسبت به مدت مشابه سال 2011 حدود 66 درصد رشد داشته است. در 5 ماه نخست سال نیز 6/90 میلیون تن زغال سنگ وارد این کشور شده که 31/60 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش يافته است.


دنیای اقتصاد